OZNAM

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín oznamuje žiakom a rodičom,
že slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 bude v pondelok 03.09.2018 o 8,45 hod.
Žiaci si prinesú do školy prezúvky a prváci aj školské aktovky.