OZNAM

Urbariálna spoločnosť Radimov pozýva svojich členov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbariálnej spoločnosti Radimov, ktorá sa uskutoční 7.4.2018 v sobotu o 15:00 hod v KD Radimov