Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 o 8.45 hod. Nie je nutné, aby žiaci chodili skôr. Do budovy školy môžu vstúpiť okrem žiakov len rodičia detí 1. ročníka, ktorí pri vstupe odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti za seba a za dieťa. Všetci žiaci budú mať so sebou prezuvky a deti 1.ročníka aj školské aktovky. Všetci žiaci odovzdajú pri vstupe do budovy vyhlásenie o bezpríznakovosti v papierovej podobe alebo toto tlačivo môžu rodičia vyplniť cez mobilnú aplikáciu edupage. Dýchacie cesty musia byť prekryté rúškom. Všetky potrebné informácie a tlačivá si nájdu rodičia na webovej stránke školy.