OZNAM

Radzimovský regrúci, pozývajú všetkých občanov na stavanie mája, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30.04.2017 o 18.00 hod (po futbale) pri požiarnej zbrojnici. Pripravené je občerstvenie, guláš.