Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 o 8.45 hod. Do budovy školy môžu stúpiť len žiaci a 1 zákonný zástupca každého prváka. Všetci musia mať pri vstupe rúška. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky, povinné tlačivá, ktoré nájdu na webovej stránke školy a prváci aj školské aktovky.