OZNAM

OÚ Unín oznamuje, že od 18.8.2020 začína prevádzka obecnej pálenice. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť osobne alebo na tel: 034/6628226 alebo 0908278688.