OZNAM

RD Petrova Ves oznamuje svojim členom , ktorí majú záujem v 07/2020 o naturálne ošípané , aby si ich nahlásili u p. Tomšu.