OZNAM

Obecná pálenica UnÍn bude v prevádzke do konca mesiaca apríl 2020. V prípade záujmu o vypálenie kvasu kontaktujte do konca týždňa t.j. 17.04.2020 vedúceho pálenice p. Hoferku na tel. 0908 278 688.