OZNAM

Riaditeľka ZŠ a MŠ Unín oznamuje, že na základe usmernenia Ministerstva školstva mení dátum a spôsob zápisu detí do 1.ročníka. Zápis prebehne elektronickou formou.
Všetky informácie nájdete na webovej stránke školy.