OZNAM

Urbariálna spoločnosť Radimov oznamuje svojim členom , ktorí majú záujem o drevo po ťažbe, aby sa dostavili dňa 03.04.2020 o 17:00 hod k Mackovmu krížu.