OZNAM

Únia žien pozýva všetky členky na výročnú členskú schôdzu ktorá sa uskutoční 15.03.2020 o 15 hod. v malej sále KD . Členský poplatok 2€.