OZNAM

Slovenský červený kríž pozýva všetkých členov a darcov krvi na výročnú členskú schôdzu ktorá sa uskutoční dňa 13.03.2020 o 16:30 hod. v malej sále KD.
Členom budú odovzdané členské známky . /treba si priniesť peniaze na známku./