Oznam

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že 16.02.2020

o 14. hod. sa uskutoční výročná členská schôdza v KD Radimov.