OZNAM

MUDr. Landl nebude dňa 6.2. a 7.2. 2020 ordinovať. Sestra bude na ambulancii v obv. čase, zástup pre dospelých MUDr. Uhlíková, pre deti MUDr. Dugová – zdrav. stredisko Holíč.