Oznam

RD Petrova Ves oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem o ošípané, aby si nahlásili termín odberu u p. Réckeho.