Oznam

Obecný úrad oznamuje, že v piatok dňa 25.10.2019 prebehne v obci odpis spotreby el.energie od všetkých dodávateľov.