oznam

Upozorňujeme občanov, že do kontajnera za pohostinstvom patrí len čistá tráva, nie haluzovina! V prípade porušovania tohto upozornenia bude kontajner odstránený.