Odpis stavu elektromeru

V dňoch 21.10. a 22.10.2021 prebehne odpis elektromerov všetkých dodávateľov el.energie. Stavy elektromerov vystaviť na viditeľnom mieste.