Odpad cintorín

Blížia sa dušičky prosíme o dôslednú separáciu odpadu na cintoríne. Do kontajnerov pri cintoríne patrí odpad len z cintorína s tým, že kahance budú vytriedené podľa druhu. Dôrazne upozorňujeme občanov, že do kompostoviska na cintoríne patrí len zelený odpad z cintorína. Nepatria tam kahance a umele kvety. Kahance plastové patria do žltých vriec, kahance sklenené do priesvitných vriec.

Za pochopenie ďakujeme