Obmedzenie stránkových hodín

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19 budú obmedzené stránkové  hodiny na obecnom úrade a to do odvolania s platnosťou od 16.03.2020.

Stránkové hodiny od 8:00 hod do 11:00 hod

Do priestorov obecného úradu sa môže vstupovať po jednom a s ochrannými pomôckami.