Medzinárodný deň vojnových veteránov

Dňa 11.novembra si pripomenieme „Medzinárodný deň  padlých vojnových veteránov“. Symboly tohto aktu je položenie kytice červeného maku k pomníku padlých, rozozvučanie kostolného zvonu a zapálenie sviece. V týchto pohnutých časoch si Vás dovoľujem osloviť, aby ste tichú spomienku venovali o 11 hodine a 11 minúte práve týmto obetiam zapálením sviece  vo svojich príbytkoch.

Pred jedenástou hodinou bude obecným rozhlasom odvysielaná relácie k „Medzinárodnému dňu padlých vojnových veteránov“ . Hromadné stretnutie občanov pri pomníku padlých sa neuskutoční.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.