Lekár

Dňa 6.10.2021 MUDr.Landl bude ordinovať od 7.00 – 10.30 hod. V dňoch 7.10. a 8.10.2021 MUDr.Land nebude ordinovať, sestra na ambulancii v obvyklom čase. Zástup: deti MUDr.Dugová, dospelí MUDr.Uhlíková Holíč.