Kontakt

Obec Radimov

Radimov 44
908 47 Radimov
Trnavský kraj
Slovensko

IČO: 00 309 893
DIČ: 202 109 3877
č. účtu: SK53 5600 0000 0026 5298 9001

Tel.:     +421 34 668 3938

Mobil: +421 904 585 414
mail: obec@radimov.sk

Mobil: +421 911 083 938
mail: starosta@radimov.sk

Úradné hodiny:
Pondelok – Štvrtok od 07:30 hod  – 16:00 hod.

Piatok  od 07:30 hod do 12:00 hod, od 12:00 nestránkový deň

Zmena vyhradená v mesiacoch júl, august.