Dôležité upozornenie

Vážení občania, na základe informácii Poľovného združenia Pavlov a Polície SR upozorňujeme občanov, že v lokalite Uninského lesa sa pohybuje hnedý medveď. Žiadame občanov, aby zvýšili opatrnosť a bdelosť pri pohybe v tejto lokalite a pokiaľ možno do lesa nevodili psov.