Archív kategorií: Aktuality

pozvánka

Urbariálna spoločnosť Radimov pozýva svojich členov na besedu, za účelom oboznámenia a prerokovania návrhov na podnikanie s majetkom urbariálnej spoločnosti v Radimove. Beseda sa uskutoční v pondelok 18.3.2019 o 18,00 hod v zasadačke KD Radimov.

OZNAM

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov na začínajúce sa jarné obdobie, čo predstavuje zvýšené riziko vzniku požiarov vzniknutých v dôsledku spaľovania pokosených alebo ostrihaných častí stromov, kríkov alebo bylín.

Upozorňujeme občanov, že každé spaľovanie musí byť nahlásené na telefónnom čísle 112 a uskutočnené len v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

oznam – PreruŠenie distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonania plánovaných prác bude v nasledovných dňoch prerušená distribúcia elektrickej energie:

Dňa 6.3.2019 od 8:00 do 10:00 hod v nasledovných uliciach – Radimov:

Dňa 6.3.2019 od 12:00 do 14:00 hod v nasledovných uliciach – Radimov:

Dňa 7.3.2019 od 12:00 do 14:00 hod v nasledovných uliciach – Budkovany:

OZNAM – mudr. landl

V stredu 27.2.2019 bude MUDr. Landl ordinovať na ambulancií v Uníne len do 10 hod. Súrne stavy vybaví po 14 hod. v Štefanove.

Od štvrtka 28.2.2019 do 8.3.2019MUDr. Landl pre čerpanie dovolenky neordinuje. Zastupuje ho : MUDr. Rak, Holíč  – pre dospelých, MUDr. Dugová, Holíč – pre deti. Sestra bude na ambulancií v Uníne denne od 6:30 do 12:3, na ambulancií v Štefanove denne od 7:00 – 8:30.

Smútočná správa

Dňa 25.02.2019 nás navždy opustil náš spoluobčan, p. Izidor Krajčovič, vo veku 77 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 28.2. t.j. vo štvrtok v Dome smútku Radimov.

Sv. omša začína o 15:00 hod.

Oznam – ochutnávka

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov žiada občanov, aby prispeli vzorkami na ochutnávku ovocných destilátov. Flaše na vzorky si môžete vyzdvihnúť v predajni Frutto.

Smútočná správa

Dňa 21.02.2019 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Terézia Šimková vo veku 82 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 26.2. t.j. utorok v Dome smútku Radimov.

Sv. omša o 15:00 hod.