Archív kategorií: Aktuality

oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že od zajtrajšieho dňa, t. j. 16.5.2019 je za pohostinstvom vedľa požiarnej zbrojnice, pristavený kontajner na ČISTÚ TRÁVU. Občania sem môžu vyvážať len čistú, pokosenú trávu zo svojich pozemkov, ale žiadne vetvy zo stromov, krov, alebo znečistenú trávu od kamienkov a pod.. V prípade že občania do tohto kontajnera dajú aj odpad ktorí sem nepatrí, bude kontajner odstavený a táto služba občanovi bude zrušená.

oznam

Oznamujem občanom, ktorí si objednali stojany na triedenie odpadu, že si ich môžu od zajtrajšieho dňa prevziať na Obecnom úrade. Cena stojanu je 10,00 eur.

oznam

Obecný úrad oznamuje občanom ktorí si ešte nevyzdvihli známky na popolnice, aby tak urobili najneskôr do 22.5.2019. Dňa 23.5.2019 prebehne v obci vývoz TKO a papiera, popolnice ktoré nebudú označené nebudú vyvezené. Zároveň oznamujeme že sú vyhotovené známky na popol, občania ktorí na ňu majú nárok a si ju ešte nevyzdvihli môžu tak urobiť na obecnom úrade.

oznam

Obecný úrad Radimov spolu s Materskou školou Radimov srdečne pozývajú všetkých občanov, obzvlášť Vás milé mamičky, staré mamičky na Deň matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.5.2019 o 13 hodine v KD Radimov. Deti z MŠ Radimov si pre Vás pripravili milý program.

oznam

Ochotnícke divadlo Zámčisko Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie „KUBO“ ktoré sa uskutoční 1.6.2019. Presný čas bude oznámený.

oznam

Slovenský červený kríž Radimov a Únia žien Radimov Vás srdečne pozývajú na pesničkovú šou pre deti „Víla Ella“ ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2019 o 16 hodine v KD Radimov. Vstupné je dobrovoľné.

oznam

Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci – Unín , pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie ktoré sa uskutoční 19. mája 2019 o 14 hodine v KD Unín.

oznam

Firma Pivák – Metal s.r.o. Gbely hľadá pracovníkov na pozíciu pomocného pracovníka v zámočníckej výrobe. Mzda od 4,- do 7,- eur podľa druhu práce. Môžu byť aj dôchodci alebo brigádnici. Uchádzači sa môžu hlásiť na t.č. 0905849535, alebo na adrese Obrancov mieru 303, Gbely , denne od 6:30 do 16:00 hod.

Zápis do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Radimov oznamuje rodičom detí, že dňa 9.5.2019 t.j. štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod bude prebiehať v budove materskej školy zápis detí do MŠ Radimov na školský rok 2019/2020.

oznam

MUDr. Landl oznamujem občanom, že v štvrtok 9.5.2019 a piatok 10.5.2019 neordinuje. Sestra bude na ambulancií v obvyklom čase. Zástup pre deti MUDr. Dugová Holíč, pre dospelých MUDr. Uhlíková Holíč.