Autobusová doprava

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečená v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I.stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime.