Všetky príspevky Dana

OZNAM

MUDr. Landl oznamuje, že každý štvrtok nebude ordinovať až do odvolania. Sestra bude prítomná na ambulancii od 6:30 -12:30 hod.

SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 30.05.2020 nás navždy opustila p. Anna Černeková vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 05.06.2020 o 14:30 v Kunove.

SAMOZBER JAHÔD

Firma Bioaspa s.r.o.Hollého 406 Kúty pozýva na samozber jahôd od 29.5.2020 v čase od 8:00 hod do 18:00 hod na poli pri sídle firmy. Cena za kg 3,50€.

ZŠ s MŠ UNÍN – OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje , že od 01.06.2020 bude otvorená prevádzka MŠ od 6:30 hod do 15:30 hod, prevádzka Základnej školy od 7:00 hod do 15:00 hod , prevádzka školského klubu a školskej jedálne. Podrobné informácie s organizačnými pokynmi nájdete na webovej stránky školy , s ktorými je nutné aby sa rodičia oboznámili.

OZNAM

Dňa 29.05.2020 v piatok MUDr. Landl nebude ordinovať. Súrne prípady konzultovať so sestrou od 06:30 hod do 10:30 hod.

OZNAM – ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŚ s MŠ oznamuje, že od 01.06.2020 sa môžu žiaci 1-5 ročníka ZŠ vrátiť do školy. Dotazník na prihlásenie žiakov je na webovej stránke školy. Vyplniť dotazník je povinný aj pre žiakov, ktorí nenastúpia do školy.

OČKOVANIE PSOV

MVDr. Hazlingerová oznamuje , že dňa 21.05.2020 vo štvrtok od 16:30 hod do 17:15 hod prebehne v obci očkovanie psov proti besnote. Miesto očkovania – pri pošte.