Všetky príspevky Referent 2

Oznam

ZŠ s MŠ v Uníne oznamuje rodičom, že od 10.12.2020 bude Základná škola po dobu 10-tich dní zatvorená. Bližšie informácie na web.stránke školy.

Smútočná Správa

Dňa1.12.2020 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Tomáš Konečný vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 5.12,2020 o 13,00 hod. svätou omšou.