Všetky príspevky Referent 2

SmútoČná správa

Dňa 13.8.2022 nás vo veku 67 rokov opustila p.Blažena Chocholáčková rod.Jureňová. Posledná rozlúčka bude 17.8.2022 o 15.00 hod. v Dome smútku Gbely. Sv.omša o 14.00 hod.

Lekár

Dńa 15.8. – 19.8.2022 MUDr.Landl nebude ordinovať. Zástup len akútne stavy, dospelí: MUDr.Khawajová – ul.Královská Skalica – volať vopred 034 664 50 20, deti: MUDr.Dugová – ZS Holíč – 034 664 24 32

LEkár

MUDr.Landl od 8.8. -19.8.2022 čerpá dovolenku. Sestra na ambulancii denne od 9.00 – 12.30 hod. Za zástup sa informovať u sestry na tel.č . 034/6628174