Všetky príspevky Referent 2

Odberné miesto pre testovanie antigénovými testami

Miesto na antigénové testy zaisťuje FNsP Skalica, pri odbernom mieste MOM – zadné parkovisko, je postavený stan na odber antigénových testov. Prevádzka odberného miesta: od 19.11.2020 do 20.11.2020 v čase od 11.00 do 15,30 hod. V týždni od 23.11.2020 do 27.11.2020 bude prebiehať testovanie od 7.00 do 16,30 hod.

Predaj Hydiny

Oznamujeme občanom kto by mal záujem o:

-očistené morky vo váhe cca 12 kg, moriaky vo váhe 19 kg v cene 4,20 €/kg

  • gazdovské kačice vo váhe 2,5 – 3,5 kg v cene 4,90€/kg
  • brojlerové kurčatá vo váhe 2 – 3 kg v cene 3,20€/kg, môže si ich nahlásiť do 10.11,2020 na tel.č.0915 893 333

SmútoČná Správa

Dňa 23.10.2020 nás navždy opustil náš rodák Anton Vanek vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 30.10.2020 o 13,00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Dňa 28.10.2020 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Karolína Poláková vo veku 90. rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v stredu 4.11.2020 o 12:00 hod na cintoríne v RADIMOVE.

Zrušenie stránkových hodín.

Okresný úrad v Skalici oznamuje, že od 27.10.2020 sa na Klientskom centre a Okresnom úrade Skalica pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť rušia. Jednotlivé odbory kontaktujte telefonicky , písomne alebo elektronicky.

Autobusová doprava

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečená v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I.stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime.

Oznam

MUDr.Landl oznamuje, že dňa 29.10.2020 nebude ordinovať. Ordinovať nebude od 2.11.2020 do 6.11.2020, sestra bude na ambulancii od 6,30 do 12,30 hod. Akútne prípady pre dospelých vybaví MUDr.Uhlíková, pre deti MUDr. Dugová u ktorých je treba sa vopred telefonicky objednať.