Všetky príspevky Referent 2

Lekár

Dňa 16.9. a 17.9.2021 MUDr.Landl nebude ordinovať. Sestra na ambulancii od 6,30 – 12,30 hod. Zástup deti MUDr.Dugová – ZS Holíč,dospelí: vo štvrtok MUDr.Uhlíková – ZS Holíč, v piatok MUDr.Sadloň – ZS Gbely.

MUDr.Landl útorky a štvrtky až do odvolania nebude ordinovať.

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 o 8.45 hod. Nie je nutné, aby žiaci chodili skôr. Do budovy školy môžu vstúpiť okrem žiakov len rodičia detí 1. ročníka, ktorí pri vstupe odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti za seba a za dieťa. Všetci žiaci budú mať so sebou prezuvky a deti 1.ročníka aj školské aktovky. Všetci žiaci odovzdajú pri vstupe do budovy vyhlásenie o bezpríznakovosti v papierovej podobe alebo toto tlačivo môžu rodičia vyplniť cez mobilnú aplikáciu edupage. Dýchacie cesty musia byť prekryté rúškom. Všetky potrebné informácie a tlačivá si nájdu rodičia na webovej stránke školy.

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 14.8.2021 t.j. v sobotu bude o 15.30 hod. našou obcou prechádzať jazda motocyklov. Upozorňujeme občanov najmä deti, aby sa v danom čase nezdržiavali v okolí hlavnej cesty,

Pálenica Unín

Obec Unín zaháji od 20.8.2021 prevádzku v obecnej pálenici. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice p.Petra Hoferku na tel.č.0908 278 688.

LEkár

Dňa 6.8.2021 MUDr.Landl neordinuje. Zástup dospelých MUDr.Uhlíková Holíč, deti MUDr.Vicenová Skalica. Sestra na ambulancii od 6.30 do 10.30 hod.