Všetky príspevky Referent 2

Oznam

Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje občanom, že počnúc dňom 17.1.2022 budú otvorené pokladničné hodiny na stredisku Unín vždy v utorok a vo štvrtok od 11.00 hod. do 12.00 hod. Ošípané sa budú objednávať u p.Lánikovej na tel.čísle 0915 713 842. Vedenie RD ďakuje za pochopenie.

Oznam

Obecný úrad od 20.12.201 do 7.1.2022 pre dovolenku zatvorený. V prípade nutnosti volajte 0911083938, email: obec@radimov.sk

Orez Drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.12.2022. Ak v uvedenej lehote nepríde k odstráneniu alebo okliesneniu vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.