Všetky príspevky Referent 2

Oznam

Dňa 26.02.2021 t.j.v piatok MUDr.Land neordinuje, súrne stavy konzultovať so sestrou, ktorá bude na ambulancii od 6,30 -11.30 hod.

Oznam zš s MŠ unín

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí a žiakov, že na základe Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 sa musia i naďalej pri prezenčnom vyučovaní detí a žiakov v MŠ a ZŠ preukázať rodičia aj zamestnanci školy negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Preto, aby mohlo pokračovať od 15.2.prezenčné vyučovanie žiakov I.stupňa a detí MŠ musia deti v pondelok ráno znova predkladať nové vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu (alebo niektorú z výnimiek).

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 10.02.2021 t.j. v stredu MUDr.Landl nebude ordinovať. Súrne stavy konzultujte so sestrou, ktorá bude na ambulancii od 6,30 – 12,30 hod.

Oznam k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom u ktorých v priebehu roka 2020 nastala zmena: kúpa, predaj nehnuteľnosti (pozemku, stavby), aby najneskôr do 31.01.2021 podali na Obecný úrad nové daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti na rok 2021.

OZNAM

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č.808 z 31.decembra 2020 a v súvislosti s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 77 z 31.decembra 2020 budú v dňoch od 4.1.2021 do 24.1.2021 na Obecnom úrade v Radimove nestránkové dni.

Stránky budú vybavované výhradne telefonicky, poštou alebo emailom: obec@radimov.sk, tel. 034 668 3938, v prípade súrnej potreby mimo pracovného času na tel.č.0911 083 938.