Všetky príspevky Referent 2

smútočná správa

Dňa 3.6.2021 nás navždy opustil náš spoluobčan p.Ivan Švrček vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka bude 10.6.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku v Holíči. Česť jeho pamiatke.

Lekár

Dňa 8.6.2021 t.j. v útorok a 11.6.2021 t.j. v piatok MUDr.Landl neordinuje. Sestra na ambulancii od 6.30 – 12.30 hod.

LEKÁR

MUDr.Landl dňa 13.5.2021 v Uníne nebude ordinovať. Súrne stavy vybaví do 8.30 hod. na ambulancii v Štefanove.

Sčítanie Obyvateľov 2021 – dosčítanie

Od 3.5.2021 prebieha v našej obci asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie bude trvať do 13.6.2021. Občania, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nesčítali sami, môžu prísť na kontaktné miesto ktoré je zriadené na Obecnom úrade kde sa môžu sčítať sami alebo prostredníctvom asistenta sčítania. Občan, ktorý sa nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť na Obecný úrad, môže požiadať o službu mobilného asistenta sčítania, ktorý občana na požiadanie sčíta priamo v domácnosti. Požiadať o asistované sčítanie môžete na tel.č.034 6683938, 0904585414, kde si dohodnete návštevu mobilného asistenta.

OČKOVANIE COVID-19

Trnavský samosprávny kraj zriadil mobilné očkovanie vakcínou PFEIZER proti vírusu COVID – 19. Očkovanie bude prebiehať v mestách a obciach TTSK zdrarma.

Občania obce Radimov nad 60 rokov, ktorí sa doteraz neprihlásili na očkovanie z rôznych dôvodov alebo zdravotných dôvodov sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Radimov do 15. mája. Očkovať sa bude v našej obci v KD. Tou istou vakcínou bude zaočkovaný aj mladší doprovod seniora, ktorý ho bude vyžadovať.