Všetky príspevky Referent

OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje občanom, že dňa 31.01.2018 t.j. streda sa ordinuje od 7:00 hod do 11:00 hod, sestra bude prítomná v obvyklom pracovnom čase. Vo štvrtok 01.02.2018 sa ordinuje od 9:00 hod do 12:00 hod a v tomto času bude prítomná aj sestra.

OZNAM – Stojisko zberného miesta

OcÚ oznamuje občanom že stojisko zberného miesta na uloženie niektorých druhov odpadu za požiarnou zbrojnicou bude z dôvodu bezpečnosti a poriadku na stojisku otvorené v stanovených dňoch a to v stredu od 9:00 hod do 18:00 hod a v sobotu od 9:00 hod do 13:00 hod.

OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje občanom, že dňa 10.01.2018 t.j. streda sa ordinuje do 10:00 hod, vo štvrtok dňa 11.01.2018 sa ordinovať nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v obci Unín, sestra bude na ambulancii do 8:00 hod.

Smútočná správa

Dňa 28.12.2017 zomrela naša spoluobčianka Agneša Fruhaufová vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 02.01.2018 o 13:00 hod v kostole sv. Zuzany v Radimove

OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje občanom že v stredu sa ordinuje od 7:00 hod do 10:30 Hod
Štvrtok a piatok sa ordinovať nebude zastupovať budú: Dospelých MUDr. Rak – štvrtok, MUDr. Uhlíkova – piatok. Deti MUDr. Dugová štvrtok aj piatok. Sestra bude prítomná v tieto dni v obvyklom pracovnom čase.

OZNAM – Vývoz plastov

OcÚ oznamuje občanom, že vývoz plastov, ktorý sa mal uskutočniť 11.12.2017 sa ruší z dôvodu poruchy na triediacej linke. Náhradný termín vývozu bude oznámený. Za pochopenie ďakujeme.