Všetky príspevky Referent

Oznam ZŠ Unín

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí, že na základe usmernenia ministerstva školstva a po dohode so zriaďovateľom bude od 8. 2. 2021 otvorená prevádzka Základnej školy s materskou školou Unín pre všetky deti z materskej školy a pre všetkých žiakov 1. stupňa základnej školy. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy a základnej školy je testovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa s negatívnym výsledkom. Dieťa musí pri vstupe do budovy odovzdať Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na webovej stránke školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude možné, aby dieťa vstúpilo do priestorov školy. V prípade, že  Vaše dieťa nenastúpi na prezenčnú výučbu, je potrebné odhlásiť ho z obeda u vedúcej školskej jedálne. Žiaci II. stupňa sa i naďalej budú vyučovať dištančne.

Mikuláš v Radimove

Dňa 6.12.2020 v nedeľu od 12.30 hod zavíta do našej obce Mikuláš s čertom a anjelom, ktorý prejdú obcou o obdarujú deti do 10 rokov a seniorov od 62 rokov pre ich domami. Očakávajte ich !!!!!!!!

Dôležité upozornenie

Vážení občania, na základe informácii Poľovného združenia Pavlov a Polície SR upozorňujeme občanov, že v lokalite Uninského lesa sa pohybuje hnedý medveď. Žiadame občanov, aby zvýšili opatrnosť a bdelosť pri pohybe v tejto lokalite a pokiaľ možno do lesa nevodili psov.

Lekár

MUDr. Landl oznamuje, že dňa 01.10.2020 sa ordinovať nebude. Sestra bude prítomná na ambulancii v obvyklom pracovnom čase.

oznam ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov,

že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici uzatvárame od 1.10. do 9.10.2020 celú prevádzku v Základnej škole s materskou školou Unín z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na COVID 19.

Vedenie školy doporučuje rodičom, aby sa žiaci zdržiavali len v domácom prostredí.

Zároveň vyzýva rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 u svojho dieťaťa, neodkladne informujte vedenie školy na telefónnom čísle 0905614464. Ak by sa potvrdili ďalšie pozitívne prípady žiakov v škole, vedenie školy bude takúto situáciu konzultovať s RÚVZ v Senici a v prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky školy Vás bude včas informovať. Informácie budú uverejňované na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ . Žiaci sa budú počas týchto dní vzdelávať dištančnou formou.

Za porozumenie a pochopenie vzniknutej situácie Vám vedenie školy vopred ďakuje.