Všetky príspevky Referent

Lekár

MUDr. Landl oznamuje, že dňa 01.10.2020 sa ordinovať nebude. Sestra bude prítomná na ambulancii v obvyklom pracovnom čase.

oznam ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov,

že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici uzatvárame od 1.10. do 9.10.2020 celú prevádzku v Základnej škole s materskou školou Unín z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na COVID 19.

Vedenie školy doporučuje rodičom, aby sa žiaci zdržiavali len v domácom prostredí.

Zároveň vyzýva rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 u svojho dieťaťa, neodkladne informujte vedenie školy na telefónnom čísle 0905614464. Ak by sa potvrdili ďalšie pozitívne prípady žiakov v škole, vedenie školy bude takúto situáciu konzultovať s RÚVZ v Senici a v prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky školy Vás bude včas informovať. Informácie budú uverejňované na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ . Žiaci sa budú počas týchto dní vzdelávať dištančnou formou.

Za porozumenie a pochopenie vzniknutej situácie Vám vedenie školy vopred ďakuje.

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 o 8.45 hod. Do budovy školy môžu stúpiť len žiaci a 1 zákonný zástupca každého prváka. Všetci musia mať pri vstupe rúška. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky, povinné tlačivá, ktoré nájdu na webovej stránke školy a prváci aj školské aktovky.

Pivný minifestival

ŠK Petrova Ves Vás pozýva v sobotu 15.08.2020 od 14:00 hod na „PIVNÝ MINIFESTIVAL a súťaž vo VARENÍ GULÁŠA“

V ponuke bude 14 druhov pív, guláš a klobásy. Sobotňajšie popoludnie spríjemní DJ Drobec, hudobná skupina D´bend z Holíča a hudobná skupina IMPULZ.

Pre deti je pripravený skákací hrad a iné atrakcie. Miesto konania štadión Petrova Ves.

Vstupné od 15 rokov 3 €

POZVÁNKA na uninskÉ Hody

Piatok 14.08.2020 diskotéka pre mladých, hrá DJ Luke z Brna

Sobota 15.08.2020 Hodová zábava do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina Top Stars

Nedeľa 16.08.2020 posedenie pri heligónke s bratmi Šedivými z Borského Mikuláša.

Miesto konania: ihrisko TJ Unín

OZNAM

Dňa 06.08.2020 od 8:00-12:00 bude Klientske centrum Štefánikova ul. Skalica mimo prevádzku z dôvodu odstávky el. energie.