Všetky príspevky Referent

Štrajková pohotovosť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby mohli svietiť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!

Zhasne aj obec Radimov !!!


Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu (okresy Senica, Malacky, Myjava a Skalica) vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietia verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení protiinflačného balíčka. Tento záver vyplynul z pracovného stretnutia primátorov a starostov obcí a miest ZMO Záhorie a ZMO Myjavského regiónu, podľa ktorých navrhnutý protiinflačný balíček v súčasnej podobe ohrozuje fungovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dopady na
rozpočty miest a obcí. Týmto spôsobom obce Záhoria posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť na vyšší stupeň: „Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť,“ objasňujú svoj zámer primátori a starostovia Záhoria.


INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií) považuje vládou schválený protiinflačný balíček za príliš nákladný, ktorý spôsobí vo zvýšenej miere plytvanie s verejnými zdrojmi. „Balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch, zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Jeho proces predstavenia, úprav a schvaľovania je učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách,“ tvrdí inštitút.
Obce a mestá Záhoria v jednom okamihu – vo štvrtok 26. mája večer o 21.hodine zhasnú alebo vôbec nezapnú verejné osvetlenie. Znížený príjem zo štátu každú malú obec položí na lopatky.

Každý kto má pozná vie, že sa viem obracať, viem získať financie aj keď je to teraz veľmi ťažké, nebojím sa výziev, nesťažujem sa a bojujem. Každé nariadenie vlády sme rešpektovali a pomohli vždy tam, kde to bolo treba, ako bolo napr. testovanie COVID-19

Teraz potrebujeme, aby sme ako obec prežili toto náročné obdobie, ale bez podpory štátu vo forme podielových daní to nezvládneme.

Tými „zlými“ však majú byť samosprávy a „dobrým“ má byť štát. Na záver si dovolím trocha parafrázovať : „Zhasli sme, aby sa niekomu rozsvietilo!“.

Kristína Biskupičová, starostka obce Radimov

Smútočná správa

Z hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujem, že dňa 28.12.2021 nás navždy opustil p. Peter Biskupič vo veku 47 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v pondelok 03.01.2022 o 13:00 hod sv. omša.
Česť jeho pamiatke.

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Dňa 11.novembra si pripomenieme „Medzinárodný deň  padlých vojnových veteránov“. Symboly tohto aktu je položenie kytice červeného maku k pomníku padlých, rozozvučanie kostolného zvonu a zapálenie sviece. V týchto pohnutých časoch si Vás dovoľujem osloviť, aby ste tichú spomienku venovali o 11 hodine a 11 minúte práve týmto obetiam zapálením sviece  vo svojich príbytkoch.

Pred jedenástou hodinou bude obecným rozhlasom odvysielaná relácie k „Medzinárodnému dňu padlých vojnových veteránov“ . Hromadné stretnutie občanov pri pomníku padlých sa neuskutoční.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

Zasadnutie OZ – Zrušenie

Dňom 13.08.2021 bolo zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva na stredu 18.08.2021. Z dôvodu ospravedlnenia sa nadpolovičnej väčšiny poslancov z neúčasti na OZ, by bolo OZ neuznášania schopné. Z tohto dôvodu sa OZ uvedený deň ruší. Termín ďalšieho OZ bude oznámený v zmysle zákona.

Tvrdené plasty

Dňa 04.05.2021 utorok zber tvrdených plastov (napr. plastový nábytok, vedrá , kvetináče, plastové stoličky, hračky a iné). Plasty je potrebné vyložiť pred svoje domy