Všetky príspevky Referent

POĎAKOVANIE Triedenie odpadu

Ďakujeme, že sa snažíte triediť odpad a tým ste prispeli k získaniu certifikátu pre našu obec. Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Výsledky ukazujú, že osveta a vzdelávanie sú najlepšou cestou ako motivovať obyvateľov k tomu, aby sa odpad triedil správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali. Prosíme preto, aby ste k triedeniu odpadov pristupovali zodpovedne a snažili sa vytriediť z odpadu čo najviac. Stále máme ešte v tomto smere rezervy. „ĎAKUJEME VÁM“

Tlačivo prekročenia hranice na 48 hodín

Obmedzené autobusové spoje

OZNAM CESTUJÚCIM
Oznamujeme cestujúcim, že od 17.3.2020 až do odvolania bude obmedzená prevádzka prímestských liniek. Spoje budú premávať v
„medzisviatkovom (vianočnom) režime“, s bezplatným cestovným
s nástupom/výstupom len cez zadné dvere.
Školské spoje a spoje označené negatívnou značkou „27“ a „10“ nebudú premávať.
Ďakujeme za pochopenie. SKAND Skalica, spol. s r.o.

Obmedzenie stránkových hodín

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19 budú obmedzené stránkové  hodiny na obecnom úrade a to do odvolania s platnosťou od 16.03.2020.

Stránkové hodiny od 8:00 hod do 11:00 hod

Do priestorov obecného úradu sa môže vstupovať po jednom a s ochrannými pomôckami.