80. narodeniny nášho rodáka vdp. Stanislava Greššu

Pri príležitosti životného jubilea vdp. Stanislava Greššu rodáka a čestného občana obce Radimov sa dňa 6. mája 2018 v kostole Božského srdca Ježišovho v Partizánskom uskutočnila slávnostná sv. omša. Obec Radimov v spolupráci s úniou žien zorganizovala účasť na tejto slávnosti na ktorej sa zúčastnili i spolužiaci z obce Unín. V mene všetkých zúčastnených z celého srdca ďakujeme oslávencovi a organizátorom tejto slávnosti za krásne prijatie rodákov z Radimova a spolužiakov oslávenca.
(foto a príhovor)