OZNAM – ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŚ s MŠ oznamuje, že od 01.06.2020 sa môžu žiaci 1-5 ročníka ZŠ vrátiť do školy. Dotazník na prihlásenie žiakov je na webovej stránke školy. Vyplniť dotazník je povinný aj pre žiakov, ktorí nenastúpia do školy.