Vedenie obce

Starostom obce je od roku 2008

Ing. Ján Provazník

tel: 034/6683938
mobil: 0918/919 343
email: obec@radimov.sk

Zástupca starostu obce:

p. Ivana Pochylá

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Monika Žilínková
Ivan Tokoš
Peter Biskupič
Ivana Pochylá
Renata Dermeková
Ján Sprušanský
Martina Poláková

Komisie pri obci Radimov:

Finančná komisia:
Predseda: Ivana Pochylá
Členovia: Biskupič Peter, Poláková Martina, Vrbová Michaela

Stavebná komisia:
Predseda: Ján Sprušanský
Členovia: Biskupič Peter, Tokoš Ivan, Foriška Luboš, Michalík Martin

Komisia verejného poriadku:
Predseda: Ivan Tokoš
Členovia: Dermek Stanislav, Pochylý Peter

Kulturno – športová komisia:
Predseda: Ing. Monika Žilínková
Členovia:Biskupič Peter, Tokoš Ivan, Tokošová Štefánia, Ondrášová Ľudmila,  Pochylý Peter