Úradná tabuľa

Ustanovenie § 5b upravuje povinnosti zverejňovania objednávok tovarov a služieb, a faktúr na tovary a služby. Zároveň obsahuje splnomocnenie pre vládu ustanoviť, ktoré objednávky a faktúry sa vzhľadom k hodnote tovarov a služieb nezverejňujú.

Doplnený § 10 ods. 3 ustanovuje, že obchodné tajomstvo nemôže byť prekážkou zverejnenia zmluvy keď hovorí: „(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.“

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 www.radimov.samospravaonline.sk

_banner_1_white