oznam

Znova dávame občanom do pozornosti „ ROZHLAS V MOBILE“ jedná sa o mobilnu aplikáciu pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo Apple. Aplikáciu si zdarma stiahnete cez obchod PLAY alebo AppStore. Názov aplikácie je Moja obec. Následne v nastaveniach vyberiete obec Radimov a aplikácia sa vám automaticky spustí. Formou bleskových správ budete informovaný o všetkých dôležitých hláseniach v obci. Správy sú zdarma, aplikácia nevyžaduje žiadne prihlasovanie ani registráciu.

oznam

MUDr. Landl oznamuje občanom že v štvrtok 25.4. a piatok 26.4. nebude ordinovať. Zástup pre dospelých – MUDr. Sadloň Gbely, pre deti MUDr. Dugová – Holíč. Sestra bude na ambulancii v obvyklom čase.

Oznam

OcU oznamuje občanom že v piatok 26.4. od 7:30 prebehne v našej obci zber starého železa ako staré vedrá, hrnce, plechy, drôty, staré deravé popolnice… Železný odpad je potrebné vyložiť pred dom.

oznam

Oznamujeme občanom, že sa vyberá daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad. Do 30.4.2019 budú doručené daňovníkom rozhodnutia o výmere uvedených poplatkov s uvedeným číslom účtu na úhradu. Žiadame daňovníkov, aby uvedené poplatky uhradili do 15.5.2019.

oznam

OcÚ Radimov oznamuje občanom, že zajtra, t.j. štvrtok 25.4.2019 o 18:00 hod sa v KD uskutoční odborná prednáška k separácií odpadu za účasti odborného pracovníka z úradu ŽP, ktorý občanom vysvetlí ako správne separovať odpad. Účasť minimálne jedného člena z každej domácnosti je nutná, nakoľko na stretnutí sa budú oproti podpisu vydávať známky na popolnice. OD 1.5. 2019 BUDÚ ZNÁMKOU NEOZNAĆENÉ POPOLNICE NEVYVEZENÉ.

smútočná správa

Dňa 22.04.2019 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Alžbeta Knotková, rod. Dojčárová vo veku nedožitých 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 26.04.2019 o 14:00 hod v Holíči.

oznam

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam že dňa 23.-24.4.2019 budeme prevádzať preplach prívodu a vodovodnej siete v čase od 7,00 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.