Smútočná správa

Dňa 28.12.2017 zomrela naša spoluobčianka Agneša Fruhaufová vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 02.01.2018 o 13:00 hod v kostole sv. Zuzany v Radimove

OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje občanom že v stredu sa ordinuje od 7:00 hod do 10:30 Hod
Štvrtok a piatok sa ordinovať nebude zastupovať budú: Dospelých MUDr. Rak – štvrtok, MUDr. Uhlíkova – piatok. Deti MUDr. Dugová štvrtok aj piatok. Sestra bude prítomná v tieto dni v obvyklom pracovnom čase.

OZNAM – Vývoz plastov

OcÚ oznamuje občanom, že vývoz plastov, ktorý sa mal uskutočniť 11.12.2017 sa ruší z dôvodu poruchy na triediacej linke. Náhradný termín vývozu bude oznámený. Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM – Lekár

Ordinácia MUDr. Landla oznamuje, že v útokor dňa 21.11.2017 lekár aj sestra od 9.00 hod do 12.30 hod; streda 22.11.2017 lekár aj sestra od 7.00 hod do 10.00 hod; štvrtok 23.11.2017 lekár neordinuje zastupuje MUDr. Rak – dospelých, deti MUDr. Dugová, sestra bude prítomná od 9.00 hod do 12.30 hod; piatok 24.11.2017 lekár neordinuje zastupuje MUDr. Šulc – dospelých, deti MUDr. Dugová sestra bude prítomná od 6.30 hod do 10.30 hod.; Pondelok 27.11.2017 lekár od 6.00 hod do 10.00 bod, sestra bude prítomná v obvyklom pracovnom čase.

Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia KD Radimov

Obec Radimov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Radimov – stavebné úpravy (zateplenie)
budovy Kultúrneho domu“

Príloha 2 Výkaz výmer

Príloha 1 PD

Výzva na súťaž_Radimov A1