Oznam

OcÚ oznamuje , že od 04.10.2019 do 06.10.2019 budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie za kostolom u Sv. Floriána . Do kontajnerov môžte dávať starý nábytok, veľké kusy ako skrine len rozobraté, matrace, koberce,plastový záhradný nábytok a iný odpad, ktorý sa pravidelne nezberá. Do kontajnera je zakázané vhadzovať papier, železo, pneumatiky a plast, ktorý separujete.

OZNAM

Dňa 03.09.2019 o 19:25 hod na televízii Lux bude odvysielaný Ruženec, ktorého sa zúčastnili občania našej obce.

Smútočná správa

Dňa 22.8.2019 nás navždy opustil p. Fabián Vanek vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v pondelok o 15.00 hod sv. omša v kostole sv. Zuzany v Radimove.

Smútočná správa

Dňa 19.8.2019 nás navždy opustil p. Ján Tokoš vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v utorok dňa 27.8.2019 o 15.00 hod sv. omša v kostole sv. Zuzany v Radimove