OZNAM

Únia žien Vás pozýva na folklórny festival ktorý sa uskutoční v nedeľu 14.7.2019 o 14 hodine v Kopčanoch. Záujemci, ktorí chcú reprezentovať našu obec v kroji nech sa prihlásia do 9. júla u p. Štefánie Tokošovej, alebo na Obecnom úrade.

OZNAM

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, vás pozýva na posledný samozber biojahôd. Jahody si môžete nazberať do vlastných nádob už len v dnes a zajtra, t. j. v piatok 21.6. a v sobotu 22.6.2019, vždy od 8,00 do 18,00 hodiny. Zberá sa starej aj na novej ploche pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

oznam

OcU oznamuje občanom, že je pokosený cintorín. Občania si môžu isť upraviť svoje hrobové miesta.

oznam

Odchod autobusu na natáčanie ruženca k Hoštečnej studničke je zajtra, t.j. 19.6.2019, o 9:30 hod. zo zastávky u pošty.

OZNAM

OcÚ Radimov oznamuje občanom, že odchod autobusu na poslednú rozlúčku s nebohým p. JUDr. Jozefom Minárikom, je zajtra t.j. 11.6.2019 o 11:15 hod. spred budovy pošty Radimov.

Smútočná správa

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že nás navždy opustil náš dlhoročný priateľ, učiteľ a čestný občan našej obce p. JUDr. Jozef Minárik vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v útorok 11.6.2019 o 13:30 hod v Bratislave cintorín Ružinov.

Občania, ktorý majú záujem zúčastniť sa poslednej rozlúčky nech sa prihlásia do pondelka 10.6.2019 do 10:00 hod na obci. Bude zabezpečený autobus.