Oznam

Ocú oznamuje občanom, že vstupenky na Vianočný koncert Mistříňanky sú vypredané. Ďalej oznamujeme seniorom, že zelené pozvánky z akcie Úcta k starším neslúžia ako vstupenky na Mistříňanku, ale ako zľava z ceny vstupenky.

Oznam

RD Petrova Ves oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem o ošípané, aby si nahlásili termín odberu u p. Réckeho.

Oznam

Ocu oznamuje občanom, že vstupenky na Vianočný koncert Mistříňanky, ktorý sa uskutoční 21.12.2019 o 15:00 hod si môžete zakúpiť v predpredaji od 11.11.2019 na Obecnom úrade. Cena vstupenky je 10€, v predpredaji 8€.

Predaj

Firma Morky ponúka na predaj očistené morky  za 4,20€/kg  , ďalej gazdovské kačice 4,70€/kg a brojlerové kurčatá 3,20€/kg.           Rozvoz hydiny bude od 15.11.2019. Hydinu možno objednať na tel.čísle 0915 893 333, alebo priamo na obecnom úrade.

Oznam

Obecný úrad oznamuje, že dňa 11.11. 2019 si uctíme pamiatku vojnových veteránov o 11:11 hod pri pomníku padlých.

Oznam

Obecný úrad oznamuje, že v piatok dňa 25.10.2019 prebehne v obci odpis spotreby el.energie od všetkých dodávateľov.

Odpad cintorín

Blížia sa dušičky prosíme o dôslednú separáciu odpadu na cintoríne. Do kontajnerov pri cintoríne patrí odpad len z cintorína s tým, že kahance budú vytriedené podľa druhu. Dôrazne upozorňujeme občanov, že do kompostoviska na cintoríne patrí len zelený odpad z cintorína. Nepatria tam kahance a umele kvety. Kahance plastové patria do žltých vriec, kahance sklenené do priesvitných vriec.

Za pochopenie ďakujeme