Archív kategorií: Aktuality

OZNAM – Vývoz plastov

OcÚ oznamuje občanom, že vývoz plastov, ktorý sa mal uskutočniť 11.12.2017 sa ruší z dôvodu poruchy na triediacej linke. Náhradný termín vývozu bude oznámený. Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM – Lekár

Ordinácia MUDr. Landla oznamuje, že v útokor dňa 21.11.2017 lekár aj sestra od 9.00 hod do 12.30 hod; streda 22.11.2017 lekár aj sestra od 7.00 hod do 10.00 hod; štvrtok 23.11.2017 lekár neordinuje zastupuje MUDr. Rak – dospelých, deti MUDr. Dugová, sestra bude prítomná od 9.00 hod do 12.30 hod; piatok 24.11.2017 lekár neordinuje zastupuje MUDr. Šulc – dospelých, deti MUDr. Dugová sestra bude prítomná od 6.30 hod do 10.30 hod.; Pondelok 27.11.2017 lekár od 6.00 hod do 10.00 bod, sestra bude prítomná v obvyklom pracovnom čase.

Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia KD Radimov

Obec Radimov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Radimov – stavebné úpravy (zateplenie)
budovy Kultúrneho domu“

Príloha 2 Výkaz výmer

Príloha 1 PD

Výzva na súťaž_Radimov A1

OZNAM – Výstava

ZO SZCH Unín poriada dňa 25. novembra 2017 zájazd na výstavu hydiny do Nitry. Cena 10 € prihlásiť sa môžete u p. Karasovej Cecílie Unín č.p. 242 mobil: 0903/145507.

OZNAM – Elektrina

ZSE oznamuje občanom, že v dňoch 20.10 2017 od 13.00 hod do 16.00 hod a 21.10.2017 od 9.00 hod do 11.00 hod bude prevedený odpis elektriny všetkých dodávateľov. Ten kto nemá voľne prístupný elektromer nech odpis umiestni na viditeľné miesto.