Archív kategorií: Aktuality

oznam

MUDr. Landl oznamuje občanom že zajtra, t.j. štvrtok 21. marca ordinuje len od 9.00 do 11.00 hod. V piatok, 22. marca neordinuje. Sestra bude prítomná na ambulancií v obvyklom čase.

OZNam

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz pálenia orezaných častí stromov, krov a bylín. Tento  odpad sú občania povinný vyvážať do pristaveného kontajnera za pohostinstvom, vedľa hasičskej zbrojnice. Kontajner je pristavený do 31.3.2019.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude pristavený v najbližších dňoch a bude občanom oznámený.

oznam

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz pálenia haluzoviny. Orezané časti stromov a kríkov z jarného orezu sú občania povinný vyvážať do pristaveného kontajnera za pohostinstvom vedľa požiarnej zbrojnice. Kontajner je pristavený do 31.3.2019.

pozvánka

Urbariálna spoločnosť Radimov pozýva svojich členov na besedu, za účelom oboznámenia a prerokovania návrhov na podnikanie s majetkom urbariálnej spoločnosti v Radimove. Beseda sa uskutoční v pondelok 18.3.2019 o 18,00 hod v zasadačke KD Radimov.