Všetky príspevky Referent

Odpad cintorín

Blížia sa dušičky prosíme o dôslednú separáciu odpadu na cintoríne. Do kontajnerov pri cintoríne patrí odpad len z cintorína s tým, že kahance budú vytriedené podľa druhu. Dôrazne upozorňujeme občanov, že do kompostoviska na cintoríne patrí len zelený odpad z cintorína. Nepatria tam kahance a umele kvety. Kahance plastové patria do žltých vriec, kahance sklenené do priesvitných vriec.

Za pochopenie ďakujeme

OZNAM

Dňa 03.09.2019 o 19:25 hod na televízii Lux bude odvysielaný Ruženec, ktorého sa zúčastnili občania našej obce.

Smútočná správa

Dňa 22.8.2019 nás navždy opustil p. Fabián Vanek vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v pondelok o 15.00 hod sv. omša v kostole sv. Zuzany v Radimove.

Smútočná správa

Dňa 19.8.2019 nás navždy opustil p. Ján Tokoš vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v utorok dňa 27.8.2019 o 15.00 hod sv. omša v kostole sv. Zuzany v Radimove