OZNAM – Zber papiera

OcÚ oznamuje občanom, že 03.02.2017 t.j. v sobotu sa uskutoční zber papiera výmenou formou za kuchynské utierky, papierové vreckovky a toaletný papier, zber sa uskutoční od 9:00 hod do 9:45 hod u sv. Floriána.

OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje občanom, že dňa 31.01.2018 t.j. streda sa ordinuje od 7:00 hod do 11:00 hod, sestra bude prítomná v obvyklom pracovnom čase. Vo štvrtok 01.02.2018 sa ordinuje od 9:00 hod do 12:00 hod a v tomto času bude prítomná aj sestra.

OZNAM – Stojisko zberného miesta

OcÚ oznamuje občanom že stojisko zberného miesta na uloženie niektorých druhov odpadu za požiarnou zbrojnicou bude z dôvodu bezpečnosti a poriadku na stojisku otvorené v stanovených dňoch a to v stredu od 9:00 hod do 18:00 hod a v sobotu od 9:00 hod do 13:00 hod.

OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje občanom, že dňa 10.01.2018 t.j. streda sa ordinuje do 10:00 hod, vo štvrtok dňa 11.01.2018 sa ordinovať nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v obci Unín, sestra bude na ambulancii do 8:00 hod.