OZNAM – Výstava

ZO SZCH Unín poriada dňa 25. novembra 2017 zájazd na výstavu hydiny do Nitry. Cena 10 € prihlásiť sa môžete u p. Karasovej Cecílie Unín č.p. 242 mobil: 0903/145507.

OZNAM – Elektrina

ZSE oznamuje občanom, že v dňoch 20.10 2017 od 13.00 hod do 16.00 hod a 21.10.2017 od 9.00 hod do 11.00 hod bude prevedený odpis elektriny všetkých dodávateľov. Ten kto nemá voľne prístupný elektromer nech odpis umiestni na viditeľné miesto.

OZNAM – BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam že dňa 3.-4.10.2017 budeme prevádzať preplach prívodu a vodovodnej siete v čase od 7,00 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.